o_nama

TOP a.d.

Tvornica opekarskih proizvoda TOP a.d. je kompanija sa bogatom tradicijom proizvodnje opeke koja traje preko 80 godina. Tvornica opekarskih proizvoda Banja Luka osnovana je 1974. godine na Tunjicama blizu Banja Luke, gdje se i danas nalazi . Svih ovih godina kompanija se bavila proizvodnjom šuplje opeke, za nosive i pregradne zidove, kao i proizvodnjom stropnih elemenata. Nakon uspješno provedene privatizacije 2004. godine kompanija postaje akcionarsko društvo i počinje da posluje pod sadašnjim imenom - TOP Tvornica opekarskih proizvoda a.d. Banja Luka. Tvornica se odmah modernizuje što tokom 2005. godine rezultira udvostručenjem proizvodnje. Tako modernizovana proizvodnja i visok kvalitet sirovinske baze (najkvalitetnija visokoplastična glina) te višedecenijsko iskustvo u proizvodnji opeke prenošeno sa generacije na generaciju dovelo je do proizvoda koji su prepoznatljivi po svojoj TOP kvaliteti.

Top a.d trenutno zapošljava 78 visokoobučenih radnika, uz značajno učešće visoko obrazovanog kadra. Naša kompanija se zahvaljujući TOP kvalitetu proizvodnje izdvojila kao lider u oblasti proizvodnje opeke i stropnih elemenata. Ostvareni položaj na našem ali isto tako i na susjednim tržištima zemalja regiona, ali i Evropske unije daje nam za pravo da kažemo da smo organizaciono, kadrovski i tehnički u potpunosti opremljeni da omogućimo realizaciju i najzahtjevnijih građevinskih zadataka.