fasadni sistemi

Opeka

​Za opeku sa sigurnošću možemo reći da je jedan od najzastupljenijih građevinskih materijala u savremenoj ljudskoj istorijii. Iako današnje društvo nameće znatno strožije standarde, opeka se uspješno održava i egzistira na tržištu ravnopravno s najsavremenijim građevinskim materijalima i tehnologijama. I ne samo da se održava, zabilježen je trend sve većeg korištenja opeke i u najsavremenijim zemljama svijeta.

U čemu je tajna efikasnosti opeke kao građevinskog materijala?

Iskustvo i znanje o građenju prenosili su se vijekovima sa generacije na generaciju graditelja. Pri tome su korišteni uglavnom prirodni materijali – kamen, drvo i opeka. Pozitivna naslijeđa tradicije, u sudaru sa strogim tehničkim zahtjevima i prioritetom brze zarade današnjice, omogućili su opeci da opstane u našem podneblju.

To dokazuje i proizvodnja opeke na našim TOP lokacijama.

Glina koja se preko 80 godina koristi za proizvodnju naših TOP proizvoda je visokokvalitetna plastična glina koja se eksploatiše u neposrednoj blizini tvornice. Glina je zrnaste strukture bez primjesa krečnjaka, pijeska i ostalih neželjenih elemenata.

To rezultira ekološki zdravom komponentom za gradnju stambenih objekata. TOP opekom koja se proizvodi isključivo od prirodnih materijala i koju karakterišu odlična toplotna i zvučna izolacija, zaštita od zračenja i ekonomičnost!

Zato što TOP opeka ne sadrži nikakve aditive ona u pravom smislu riječi omogućuje "zelenu gradnju".

Više o TOP kvalitetnim opekarskim proizvodima saznajte ovdje.