akcije

Održivi razvoj

Održivi razvoj je ključno načelo ugrađeno u cjelokupno poslovanje Top Commerca. S obzirom na veličinu i složenost kompanije, te njezin uticaj na mnoge sfere društva, odgovoran pristup se podrazumijeva pri donošenju svih odluka.

Opredijeljenost poslovanju na principima održivog razvoja ogleda se i u politici kvaliteta Top proizvoda. Top Commerce i sve ostale povezane kompanije, zavisno o procijenjenim potrebama i mogućnostima, takođe razvijaju sisteme i primjenjuju postupke kojima se:

  • štiti okolina;
  • obezbjeđuje zdravlje i sigurnost zaposlenih;
  • posluje prema principima održivog razvoja i
  • društveno odgovorno posluje.

Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe svih budućih generacija. Održivi razvoj ostvaruje ravnotežu između zahtjeva za unaprjeđivanjem kvaliteta života, za ostvarivanjem socijalne dobrobiti te zahtjeva za očuvanjem okoline kao prirodnog dobra o kojima zavise i sadašnja i buduće generacije.